O autorze
Jako dyplomata, który pełnił wiele funkcji (także wyższych) w MSZ i na placówkach mam pewne doświadczenie pozwalające na oceny wydarzeń międzynarodowych i naszych działań zagranicznych.
Jako emerytowany dyplomata nie mam szefa i dzięki temu mam swobodę wypowiedzi.
Nie wykorzystuję tej swobody dla zrzędzenia, że „przedtem było lepiej”, „co oni wyprawiają?!”, „ja bym to zrobił lepiej”.
Nie świerzbią mnie palce, żeby natychmiast wystukać, co mi przyjdzie do głowy. Dyplomatyczna praktyka podpowiada mi: „prześpij się z tym tematem, daj przemyślaną ocenę”.
Kontakt:
jwpiekarski@diplomats.pl

Czytajcie zanim dyskutujecie

Debaty polityków pokazują, że nie znają oni Opinii Komisji Weneckiej. 140 znaków TT a nawet zrzuty tekstów nie wystarczą, aby obalać błędne wypowiedzi. Niektórzy redaktorzy i redaktorki też nie potrafią skontrować bzdur wygłaszanych przez zaproszonych gości. Stąd potrzeba małej edukacji i link do oryginalnego tekstu opinii www.venice.coe.int dokument CDL-AD(2016)001

Dokument ma 144 punkty i jest napisany jezykiem prawniczym, ale zrozumiałym. Słuchałem w "7 dzień tygodnia" dyskusję o opinii Komisji Weneckiej i jak napisalem to na TT, chyba tylko poslanka Lubnauer zapoznala się z calym dokumentem. Poniżej kilkanaście przykładów opinii KW.
Pkt.41 Mówi, że sama idea nadrzędności Konstytucji implikuje, że takie prawo (które grozi uniemożliwieniem konstytucyjnej kontroli) musi być kontrolowane, a jeśli trzeba, unieważnione, przez TK zanim wejdzie w życie.
Pkt.43 Wyraża uboleweanie ("regrettably"), że Rząd oświadczył, że nie opublikuje wyroku TK/
Pkt.63 i 65 wykazują, że sprawa kolejności rozpotrywania spraw powinna dopuszczać szybsze tryby rozpatrywania m.in. ustaw o systemie prawnym i mających zwiazek z prawem europejskim.
Pkt.82 Jasno stwierdza, że wprowadzenie kwalifikowanej wiekszości 2/3 przy orzekaniu wymagałoby zmiany konstytucji.
Pkt.92 i 94 W sprawie pozbawienia sedziów TK mandatów niedopuszczalne jest dawanie prawa wnoiskowania władzy wykonawczej (Prezydentowi i Ministrowi Sprawiedliwości), ani głosowanie tych spraw przez Sejm. Takie postanowienia wymagałyby zmiany konstytucji, ale byłyby sprzeczne z zasadą niezawisłości Trybunału i podziału władz.
Pkt.109 przypomina, że wg. Konstytucji RP, to TK, a nie Prezydent RP jest ostatecznym arbitrem w sprawach dot. wykładni konstytucyjnej.
Pkt.115, 118,120 omawiają sprawe pluralizmu TK i wskazują, że pluralizm nie może oznaczać wyborów, które czyniłyby z sędziów nominatów okreslonych większości parlamentarnych.
Pkt.125 okresla jako niedopuszczalne rozwiązania zakładające wygaszenie mandatów wszystkich sędziów TK i wyboru od nowa. Takie rozwiązanie, nawet przyjęte poprzez zmiane konstytucji byłoby sprzeczne z europejskimi i miedzynarodowymi standardami rzadów prawa i podzialu władz.
Pkt.126, 128 Obie większości (poprzedniego i obecnego Sejmu) podejmowały niekonstytucyjne kroki.
Pkt.132 wytyka naruszenia poprawności procedowania uchwał i ustaw sejmowych w sprawie TK.
Pkt.135 podkreśla potrzebę zachowania równowagi (check &balances) władz. Jak długo kryzys w sprawie TK uniemozliwia mu efektywne funkcjonowanie, tak długo nie tylko rządy prawa są zagrożone, ale także demokracja i prawa czlowieka.
Pkt.136 KW wzywa do rozwiązania sytuacji i apeluje do wszystkich organów Państwa, a w szczególności do Sejmu o pełne poszanowanie i wykonywanie wyroków TK.
Pkt.140 Obecny moment nie jest dobry na zmianą Konstytucji, ale warto rozpocząć dyskusje nad poprawkami do Konstytucji dot. kwalifikowanej wiekszości przy wyborze sędziów TK.
Pkt.142. KW wyraża ubolewanie, że Rząd ogłosił, Że nie opublikuje wyroku TK z 9 marca 2016r. i wywodzi, ze wyrok w składzie 12 sędziów nie naruszył polskiego prawa konstytucyjnego.
Pkt.143 KW uważa, że niepublikowanie jest nie tylko sprzeczne z prawem, ale i bezprecedensowym krokiem pogłebiającym kryzys konstytucyjny wywołany wyborem sedziów jesienią 2015 roku i nowelą z 22 grudnia 2015 roku. Opublikowanie wyroku i jego respektowanie przez władze jest warunkiem wstępnym znalezienia wyjścia z tego kryzysu konstytucyjnego.
Tyle z opinii Komisji Weneckiej. Nie wiele tu miejsca na ich interpretowanie.
Czas zacząć od realizacji warunku wstępnego sformułowanego w pkt. 143 opinii KW.
Trwa ładowanie komentarzy...